Warunki
potwierdzenia
zlecenia

Warunki przyjęcia zlecenia przez MS Logistics sp. z o.o.

1. Akceptujemy stawkę wynagrodzenia za transport wskazaną w treści Zlecenia Zleceniodawcy.

2. Akceptujemy daty, miejsca załadunku i odbioru towaru, wymogi co do środka transportu i co do sposobu transportu wskazane w treści Zlecenia Zleceniodawcy.

3. Termin płatności wynagrodzenia za transport (którego długość określa zlecenie) liczony jest od dnia wystawienia przez MS Logistics sp. z o.o. faktury za dany transport.

4. Dokumenty związane z przewozem (min. kopia listu przewozowego) będą wysłane do Zleceniodawcy nie wcześniej niż 21 dni od daty rozładunku i MS Logistics Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewysłanie ich wcześniej.

5. Zleceniodawca wyraża zgodę na zlecenie przez Zleceniobiorcę przewozu dalszemu przewoźnikowi.

6. MS Logistics Sp. z o.o. odpowiada wobec Zleceniodawcy na zasadach określonych w Konwencji CMR (przy realizacji transportu międzynarodowego) oraz w ustawie Prawo Przewozowe (przy realizacji transportu krajowego).

7. Zleceniodawca bądź osoba działająca na jego zlecenie (w tym załadowca) jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie towaru do przewozu i rozmieszczenie go w samochodzie oraz ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowy załadunek oraz za ewentualne przeciążenie osi w pojeździe, którym MS Logistics. Sp. z o.o. (bądź osoba działająca na jej zlecenie) realizuje transport.

8. W przypadku opóźnienia w załadunku lub innych przestojów w realizacji transportu nie wynikających z winy MS Logistics Sp. z o o. Zleceniodawca zobowiązany będzie zwrócić wszelkie koszty lub utracone korzyści zleceniobiorcy wynikające z tych opóźnień.

9. MS Logistics Sp. z o.o. ma prawo odstąpić od umowy przewozu, jeśli opóźnienie w załadunku przekracza 4 godzin. Odstąpienie następuję poprzez wysłanie storno zlecenia na adres e-mail Zleceniodawcy.
10. Zleceniodawca wyraża zgodę na doładunek.

11. Wszelkie inne postanowienia znajdujące się w treści Zlecenia Zleceniodawcy nie znajdują zastosowania do realizacji transportu przez MS Logistics Sp. z o.o., w tym postanowienia dotyczące kar umownych.

12. Zaginięcie towaru, jego ubytek, uszkodzenie lub opóźnienie w przewozie nie wstrzymuje zapłaty wynagrodzenia na rzecz MS Logistics Sp. z o.o. z tytułu wykonania umowy przewozu.

13. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za przewóz w terminie, bez prawa wstrzymywania jego zapłaty i potrącenia wzajemnych wierzytelności bez pisemnej zgody MS Logistics Sp. z o.o.

14. W przypadkach sporów między MS Logistics Sp. z o.o. a Zleceniodawcą właściwym dla ich rozstrzygania pozostaje Sąd właściwy dla siedziby MS Logistics Sp. z o.o.

Pobierz pdf

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij